Privātuma politika

Datu aizsardzības deklarācija

Šī datu aizsardzības deklarācijā sniegs jums pārskatu par jūsu datu apstrādi.

Ja jums rodas jautājumi par šo datu aizsardzības deklarāciju vai par datu aizsardzības tematiku, varat sazināties ar mums mayralatvia@gmail.com. Lūdzu, nosūtiet arī e-pastu mūsu datu aizsardzības grupai, ja vēlaties izmantot savas tiesības uz informāciju vai datu dzēšanu vai citas tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)  15.–22. pantu, tostarp atsaukt piekrišanu izmantojumam mārketinga nolūkiem, atteikties no biļetena utt.

Saturs

1.Kādus datus apstrādā SIA “Latvijas Dizains”?

1.1 Profila dati.

1.2 Kontaktinformācija.

1.3 Iepirkšanās dati.

1.4 Maksājumu dati.

1.5 Paziņojumi, sarunu saturs

1.6 Sociālo tīklu dati

1.7 Atrašanās vietas dati

1.8 Informācija par akcijām un aptaujām.

1.9 Ierīces dati un piekļuves dati.

2.Kādam nolūkam SIA “Latvijas dizains” izmanto manus datus?

2.1 Iepirkšanās procedūra un tiešsaistes, vietējo un personalizēto pakalpojumu sniegšana.

2.2 Reklāma un tirgus izpēte, datu analīze.

2.3 Produktu un tehnoloģiju attīstība.

2.4 Uzņēmējdarbības vadība un optimizācija.

2.5 Pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

2.6 Citi mērķi.

3. Personalizēti pakalpojumi

3.1 Kas ir personalizēti pakalpojumi?

3.2 Kādēļ man ir vajadzīgs klienta konts?

3.3 Kādi dati tiek saglabāti pie mana klienta konta?

3.4 Kādi dati tiek izmantoti personalizācijai?

3.5 Jūsu izvēles iespējas.

4.Informācija par tīmekļa vietnēm un lietotnēm.

4.1 Pakalpojumu sniedzējs.

4.2 Kādi dati tiek vākti?

4.3 Lietošanas analīze.

5. Informācija par sociālo tīklu fanu lapām.

5.1. Pakalpojuma sniedzējs/atbildīgā persona.

5.2. Kādi dati tiek vākti?

5.3. Kādas ir manas tiesības uz datu aizsardzību?

6. Kam tiek nosūtīti mani dati?

6.1. Paku piegādātāji.

6.2. Iestādes un citas trešās personas.

7. Kādas ir manas tiesības uz datu aizsardzību?
8. Kad mani dati tiks dzēsti?
9. Grozījumi šajā datu aizsardzības deklarācijā.
10. Kontaktpersonas.

 

Uz kādiem pakalpojumiem un piedāvājumiem attiecas šī datu aizsardzības deklarācija:  šī datu aizsardzības deklarācija ir attiecināma uz visiem pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Un proti, neatkarīgi no tā, vai mēs to darām, izmantojot tīmekļa vietni, lietotni, veikalus, telefoniskus pasākumus, sociālos tīklus vai citus kanālus. Lai uzlabotu saprotamību, mēs šajā “standarta” gadījumā izmantojam vispārinošu terminu “pakalpojumi”.

Tomēr ir arī tādi pakalpojumi, kuros mēs jūsu datus izņēmuma kārtā apstrādājam citādāk vai tas tiek darīts īpašiem mērķiem. Tas var būt saistīts ar pakalpojuma veidu. Ja mēs runājam par šiem gadījumiem (t.i., “novirzēm no standarta situācijas”), mēs tos saucam par “pakalpojumam specifisku”.

Lūdzu ievērot, ka SIA “Latvijas Dizains”, mārketinga nolūkos, nesniedz datus trešajām pusēm. Ja konkrēta iOS lietotne joprojām piedāvā funkcijas, kas ietver datu koplietošanu ar trešo pusi mārketinga nolūkos, jūsu dati tiks kopīgoti tikai tad, ja iOS izsekošanas uzvednē izvēlēsieties “piekrītu”.

Ko jūs uzzināsiet šajā datu aizsardzības deklarācijā:

   • Kādus datus saglabā SIA “Latvijas Dizains”
   • Ko mēs darām ar šiem datiem un kāpēc tie ir vajadzīgi.
   • Kādas ir jūsu tiesības uz datu aizsardzību un izvēles iespējas.
   • Kādas tehnoloģijas un datus mēs izmantojam, lai personalizētu un pieskaņotu savus pakalpojumus un saturu un piedāvātu jums drošu, vienkāršu, netraucētu un individuālu iepirkšanās pieredzi.
   • Kādas tehnoloģijas un datus mēs izmantojam reklāmai, tostarp izmantotās izsekošanas tehnoloģijas.

1. Kādus datus apstrādā SIA “Latvijas Dizains”?

  SIA “Latvijas Dizains” jums piedāvā dažādus pakalpojumus, ko jūs varat izmantot dažādos veidos. Atkarībā no tā, vai jūs sazināties ar mums tiešsaistē, telefoniski, personiski vai kā citādi un kādus pakalpojumus izmantojat, tiek iegūti dažādi dati no dažādiem avotiem. Daudzus no mūsu apstrādātajiem datiem jūs iesniedzat paši, kad lietojat mūsu pakalpojumus vai sazināties ar mums, piemēram, reģistrējoties un šai nolūkā norādot savu vārdu vai e-pasta adresi, vai adresi. Tomēr mēs iegūstam arī tehniskus datus par ierīcēm un piekļuvi, kurus mēs ievācam automātiski, kad notiek jūsu mijiedarbība ar mūsu pakalpojumiem. Piemēram, tā var būt informācija, kādu ierīci jūs izmantojat. Pārējos datus mēs ievācam, izmantojot paši savu datu analīzi (piemēram, tirgus izpētes un klientu analīzes ietvaros). Ja nepieciešams, mēs saņemam datus arī no trešajām personām, piemēram, no kredītaģentūrām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

  Ja mēs sakām “jūsu dati”, tad ar to mēs saprotam personas datus. Tā ir visa informācija, ar kuru mēs varētu jūs identificēt uzreiz vai apvienojumā ar kādu citu informāciju. Piemēri: jūsu vārds, tālruņa numurs, klienta numurs, pasūtījuma numuri vai e-pasta adrese. Visa informācija, ar kuru mēs nevaram jūs identificēt (arī kombinējot to ar citu informāciju), tiek uzskatīta par tādiem datiem, kas nav personas dati. Datus, kas nav personas dati, sauc arī par anonīmiem datiem. Ja mēs apvienojam jūsu personas datus ar anonīmiem datiem, visi dati šajā datu kopā tiek uzskatīti par personas datiem. Ja mēs izdzēšam personas datus no informācijas vai datu kopas, kas attiecas uz jūsu personu, atlikušie dati šajā datu kopā vairs netiek uzskatīti par personas datiem. Šo metodi sauc par anonimizāciju. Principā: ja mēs lūdzam jūs sniegt konkrētu personisku informāciju, jūs, protams, varat atteikties. Jūs izlemjat, kādu informāciju mums sniegsiet. Tomēr, iespējams, tad mēs nespēsim (vai nespēsim to veikt optimāli) sniegt jums izvēlētos pakalpojumus. Piemēram, mēs nevaram piegādāt paku, ja nav norādīta piegādes adrese. Ja saistībā ar pakalpojumu ir vajadzīga tikai noteikti dati (obligātie dati), mēs par to informējam ar attiecīgu marķējumu.

  1.1 Profila dati

  Profila dati ir personiski un demogrāfiski dati par jūsu personu (tā sauktie pamatdati) un jūsu individuālajām interesēm, ko jūs mums paziņojat, reģistrējot savu klienta kontu. Jūsu profila dati ietver, piemēram:

    • Jūsu vārdu un uzvārdu
    • Jūsu kontaktinformāciju
    • Demogrāfiskos datus, piemēram, dzimumu, vecumu un dzīvesvietu

  Obligātie dati parasti ir jūsu vārds, e-pasta adrese un paša izvēlētā parole. Jūsu e-pasta adrese un parole pēc tam veido jūsu pieteikšanās datus.

  Profila dati var ietvert arī citu informāciju par jūsu personu un interesēm. Tos var ievākt vai papildināt jau pakalpojuma reģistrācijas ietvaros vai arī tikai pēc tam. Tas var būt, piemēram, tāds gadījums, kad jūs vēlāk gribat savam profilam pievienot brīvprātīgu informāciju vai arī izmantot savu klienta kontu, lai varētu pieteikties tādam pakalpojumam, kam ir nepieciešami ne tikai obligātie dati.

  Ieteikums

  Kad esat pieteicies savā klienta kontā, jūs varat tur apskatīt savus profila datus un vairumā gadījumu tos uzreiz arī mainīt, piemēram, lai pēc pārcelšanās uz citu dzīvesvietu paziņotu savu jauno adresi.

   

  1.2 Kontaktinformācija

  Kad jūs sazināties ar mums, mēs ievācam jūsu kontaktinformāciju. Jūsu kontaktinformācija atkarībā no tā, kā jūs sazinājāties ar mums (piemēram, pa tālruni vai e-pastu), var ietvert jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numurus, faksa numurus, e-pasta adreses, sīkāku informāciju par jūsu profiliem sociālajos tīklos (piemēram, mēs saņemam jūsu ID Facebook vietnē, ja vēršaties pie mums ar Facebook starpniecību), lietotāja vārdu un tamlīdzīgu kontaktinformāciju.

  1.3 Iepirkšanās dati

  Ja jūs kaut ko pasūtāt no interneta veikala, mēs ievācam jūsu iepirkšanās datus. Iepirkšanās datos atkarībā no tirdzniecības veida un apstrādes statusa var iekļaut šādu informāciju:

    • Pasūtījuma numurs
    • Ziņas par iegādātajām precēm (nosaukums, izmērs, krāsa, pirkuma cena utt.)
    • Informācija par maksājuma veidu
    • Piegādes un rēķinu adreses
    • Informācija un saziņa saistībā ar pirkumiem (piemēram, atsaukšanas paziņojumi, reklamācijas un ziņojumi klientu apkalpošanas dienestam)
    • Piegādes un apmaksas statuss, piemēram, ”Izpildīts” vai “Nosūtīts”
    • Atpakaļsūtījuma statuss, piemēram, ”Sekmīgi pabeigts”
    • Informācija no pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti līguma izpildē (piemēram, paku piegādātāju sūtījumu numuri, ja pirkums tiek nosūtīts)

  Ieteikums

  Savā klienta kontā jūs vienmēr varat apskatīt svarīgākos iepirkšanās datus sadaļās “Mani pasūtījumi”, “Mani atpakaļsūtījumi” un “Mana adrešu grāmatiņa”.

   

  1.4 Maksājumu dati

  Mēs piedāvājam tiešsaistes tirdzniecībā biežāk lietotās maksājumu metodes – galvenokārt priekšapmaksu, maksājumus ar PaySera vai rēķinu. Maksājumu veikšanai mēs apkopojam jūsu paziņotos maksājumu datus. Pārējos maksājumu datus mēs saņemam no ārējiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un kredītaģentūrām, ar kurām mēs sadarbojamies maksājumu veikšanā. Mēs paziņojam saviem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tādus datus, kas ir nepieciešami maksājumu veikšanai.

  Maksājumu dati ir, piemēram:

    • Izvēlētais maksāšanas veids
    • Rēķinu adreses
    • IBAN un BIC vai konta numurs un bankas kods
    • Kredītkaršu dati

  Pie maksājumu datiem pieder arī cita informācija, kas ir tieši saistīta ar maksāšanas procesu. Tas attiecas, piemēram, uz informāciju, ko ārējie maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto identifikācijai, piemēram, jūsu PayPal ID (ja jūs maksājat ar PayPal).

   

  1.5 Paziņojumi, sarunu saturs

  Kad jūs sazināties ar mums pa tālruni, pa pastu, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, kontaktinformācijas veidlapas vai citādā veidā, mēs apkopojam jūsu paziņojumu saturu.

  Saziņai ar klientiem un lietotājiem tiek izmantoti arī sociālo tīklu, piemēram, Facebook, Instagram vai Twitter piedāvājumus. Mēs izmantojam šīs populārās platformas, lai līdztekus saviem saziņas kanāliem piedāvātu jums saziņas un informācijas papildiespējas. Taču ņemiet vērā, ka mēs neietekmējam sociālo tīklu un to piedāvāto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, turklāt mums ir tikai ierobežota ietekme uz šo tīklu veikto datu apstrādi. Tāpēc lūdzam jūs rūpīgi pārbaudīt, kādus personas datus jūs paziņojat mums ar sociālo tīklu starpniecību. Mēs nevaram ietekmēt sociālo tīklu īpašnieku, citu lietotāju un trešo personu rīcību, kuri, iespējams, var sadarboties ar sociālo tīklu īpašniekiem vai arī izmantot viņu pakalpojumus.

  1.6 Sociālo tīklu dati

  SIA “Latvijas dizains” saviem zīmoliem uztur profila lapas (t. s. “fanu lapas”) dažādos sociālajos tīklos. Turklāt SIA “Latvijas dizains” pakalpojumos reizēm var būt iekļautas sociālo tīklu funkcijas. Tie var būt ziņojumapmaiņas pakalpojumi un tā sauktie sociālie spraudņi vai sociālās pieteikšanās, piemēram, “Pieteikties ar Facebook”. Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu profilus sociālajos tīklos vai mūsu pakalpojumos iekļautās sociālo tīklu funkcijas un esat attiecīgā sociālā tīkla dalībnieks, iespējams, mēs saņemsim datus no sociālā tīkla īpašnieka, pēc kuriem jūs var identificēt. Parasti mēs varam iepazīties ar šādiem datiem:

    • Jūsu informācija, kas ievadīta attiecīgā sociālā tīkla profilā (piemēram, vārds, profila fotoattēls)
    • Informācija par jūsu izmantotās ierīces tipu
    • Jūsu profila konta ID attiecīgajā tīklā (piemēram, Facebook ID)

  1.7 Atrašanās vietas dati

  Kad izmantojat mūsu pakalpojumus, noteiktiem nolūkiem mēs vācam arī datus par jūsu ierīces pašreizējo atrašanās vietu. Šeit tiek izmantotas divas dažādas tehnoloģijas.

  Kad jūs atļaujat savas ierīces ģeolokācijas pakalpojumus izmantot kādai lietotnei, tīmekļa vietnei vai citam tiešsaistes pakalpojumam, tiek apstrādāti jūsu ierīces noteiktie un mums pieejamie atrašanās vietas dati, lai sagatavotu ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus.

  Ja Jūs atļausiet kādai lietotnei piekļūt pie savas ierīces ģeolokācijas pakalpojumiem, jūsu atrašanās vietas informācija var tikt regulāri pārsūtīta mums (piem., arī tad, ja jūs pašlaik nelietojat lietotni). Tas ir paredzēts, lai uzlabotu lietotāja pieredzi, piemēram, ātrāk ielādējot no atrašanās vietas atkarīgu saturu, ja jūs izmantojat lietotni savā atrašanās vietā, vai parādītu uz atrašanās vietu balstītu pašpiegādes informāciju. Mēs no šiem datiem neveidojam nekādus pārvietošanās profilus. Plašāku informāciju, ja vajadzīgs, saņemsiet saistībā ar pakalpojumu, kas balstīts uz atrašanās vietu.

  Mēs arī saņemam atrašanās vietas datus, kas iegūti no jūsu ierīces IP adreses (līdz pilsētas līmenim). Šim nolūkam izmanto anonimizētu IP adresi, kas ir saīsināta līdz trīs zīmēm. Tāpēc to vairs nevar izmantot, lai identificētu jūsu interneta pieslēgumu vai ierīci.

  Kas ir IP adreses?

  Katrai ierīcei, kas ir pievienota internetam, jāpiešķir unikāls numurs ar daudzām zīmēm (piemērs: 193.99.144.85). To sauc par IP adresi.

  IP adreses pirmie trīs cipari parasti attiecas uz noteiktu reģionu vai noteiktu interneta pakalpojumu sniedzēju. Tāpēc no IP adreses var iegūt aptuvenu interneta pieslēguma atrašanās vietu.

  Šī procedūra (tā dēvētā ģeolokācija) pie mums un daudzos citos tiešsaistes veikalos tiek izmantota, piemēram, lai atklātu krāpšanu, konstatētu aizdomīgus pasūtījumus (piem., dažos gadījumos rodas aizdomas, ka pasūtījumam no jūsu klienta konta tiek izmantota tādas valsts IP adrese, no kuras jūs vēl neesat neko pasūtījis).

  1.8 Informācija par akcijām un aptaujām

  Ja jūs piedalāties SIA “Latvijas dizains” piedāvātā akcijā (piemēram, loterijā) vai aptaujā (piemēram, klientu apmierinātības aptauja tirgus pētījumu ietvaros), mēs lūdzam jūs sniegt informāciju par sevi.

  Piemēram, saistībā ar loterijām mēs parasti jautājam jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai varētu jūs informēt par laimestu un nodrošinātu, ka katrs dalībnieks piedalās loterijā tikai vienreiz.

  Atsevišķās akcijās un aptaujās mēs varam lūgt arī sīkāku informāciju. Tā var notikt, piemēram, ja akcija tiek rīkota kopā ar partneri un partnerim ir vajadzīga informācija par jums, lai varētu jums piegādāt laimestu. Tomēr šādos gadījumos mēs vienmēr īpaši informējam par vajadzīgajiem datiem un to izmantojumu.

   

  1.9 Ierīces dati un piekļuves dati

  Izmantojot tiešsaistes un mobilos pakalpojumus, ir nenovēršami, ka tiek radīti un apstrādāti tehniskie dati, lai sagatavotu piedāvātās funkcijas un saturu un varētu to parādīt jūsu ierīcē. Mēs visus šos datus apzīmējam ar kopīgu nosaukumu “ierīces un piekļuves dati”. Ierīces un piekļuves dati rodas ikreiz, kad izmanto tiešsaistes un mobilos pakalpojumu. Turklāt nav nozīmes, kurš ir piedāvātājs. Tāpēc ierīces un piekļuves dati veidojas, piemēram, izmantojot:

    • Tīmekļa vietnes
    • Lietotnes
    • Sociālo tīklu fanu lapas
    • E-pasta biļetenus (t. i., kad tiek konstatēta jūsu mijiedarbība ar biļeteniem)
    • Uz atrašanās vietu bāzētus pakalpojumus

  No vienas puses, SIA “Latvijas dizains”  apkopo ierīces un piekļuves datus no tiešsaistes un mobilajiem pakalpojumiem, ko piedāvā pats SIA “Latvijas dizains”  (piemēram, interneta veikals). No otras puses, SIA “Latvijas dizains”  var iegūt ierīces un piekļuves datus no citu uzņēmumu tiešsaistes un mobilajiem pakalpojumiem, ja tie ir SIA “Latvijas dizains”  partneri sociālajos tīklos vai reklāmas partneri, vai piedalās tajos pašos tiešsaistes reklāmu tīklos (piemēram, “Google reklāmu tīkls”).

  Ierīces un piekļuves dati ietver šādas kategorijas:

    • Vispārīga ierīces informācija kā informācija par ierīces tipu, operētājsistēmas versiju, konfigurācijas iestatījumiem (piemēram, balss iestatījumi, sistēmas administrēšanas tiesības), informācija par interneta savienojumu (piem., mobilo sakaru tīkla nosaukums, savienošanas ātrums) un lietotni (piem., lietotnes nosaukums un versija).
    • Identifikācijas dati (ID) kā sesijas ID, sīkdatņu ID, unikālie ierīču identifikācijas numuri (piem., Google reklāmas ID, Apple Ad ID), trešās puses piedāvātāju kontu ID (ja izmantojat sociālos spraudņus vai sociālo pieteikšanos, vai maksājat no PayPal vietnes) un citas populārākās interneta tehnoloģijas, lai varētu atkal atpazīt jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, ierīci vai lietotnes instalēšanu.
    • Piekļuves dati, ko lietotnes un pārlūkprogrammas katrā tiešsaistes piekļuves reizē automātiski nosūta uz tīmekļa serveriem un datubāzēm (tā saukto HTTP pieprasījumu ietvaros). Tā ir standartizēta informācija par pieprasīto saturu (piem., atvērtās datnes nosaukums un datu tips) un cita informācija par piekļuvi serverim (piem., nosūtītais datu apjoms un kļūdu kodi), par jūsu ierīci (piemēram, ierīces tips, operētājsistēma, programmatūras versijas, ierīces identifikatori, IP adrese, iepriekš apmeklētā lappuse un piekļuves datums).

   

  2. Kādam nolūkam SIA “Latvijas dizains” izmanto manus datus?

   SIA “Latvijas dizains” apstrādā jūsu datus, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus par datu aizsardzību. Protams, mēs ievērojam datu aizsardzības tiesību pamatprincipus attiecībā uz personas datu apstrādi. Tāpēc mēs apstrādājam jūsu datus tikai tiem nolūkiem, kas ir paskaidroti šajā datu aizsardzības deklarācijā vai paziņoti, kad ievāc datus. Tie galvenokārt ir iepirkšanās procedūras un pakalpojumu sagatavošana, personalizēšana un turpmākā attīstība, kā arī mūsu pakalpojumu drošība. Mēs izmantojam jūsu datus Eiropas datu aizsardzības tiesību ietvaros, bet arī citiem mērķiem, piemēram, produktu izstrādei un tirgus pētījumiem, tirdzniecības procesu optimizācijai, savu pakalpojumu pielāgošanai klientu vajadzībām un personalizētai reklāmai.

   Šajā nodaļā mēs jūs informēsim arī par likumīgo pamatojumu (juridisko pamatojumu), kāpēc mēs apstrādājam datus dažādiem mērķiem. Atkarībā no tā, uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam jūsu datus, jums – papildus datu aizsardzības tiesībām, kas pastāv vienmēr, piemēram, tiesības saņemt izziņu – var būt īpašas datu aizsardzības tiesības. Piemēram, dažos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi.

   2.1 Iepirkšanās procedūra un tiešsaistes, vietējo un personalizēto pakalpojumu sniegšana

   Mēs apstrādājam jūsu datus, ciktāl tas nepieciešams līguma izpildei un citu jūsu pieprasīto pakalpojumu sagatavošanai un izpildei, kā aprakstīts šajā datu aizsardzības deklarācijā. Tādēļ nepieciešamās datu apstrādes mērķi ir orientēti uz līguma mērķi, par kuru noslēgta vienošanās ar jums (tostarp uz mūsu vispārējiem tirdzniecības noteikumiem un, ja nepieciešams, uz pakalpojumam specifiskiem, komerciāliem vai izmantošanas nosacījumiem), vai uz jūsu pieprasīto pakalpojumu. Svarīgākie mērķi ir šādi:

     • Mūsu pakalpojumu sagatavošana, personalizēšana un pielāgošana (tostarp tīmekļa vietnes, lietotņu, ierīču un platformu savstarpējām funkcijām).
     • Klientu programmu īstenošana.
     • Slēgt pirkuma līgumus un veikt klientu apkalpošanu, tostarp nosūtīšanu un maksāšanas procesu, kredītu pārvaldību, kā arī atpakaļsūtīto preču, reklamāciju un garantijas pakalpojumu apstrādi.
     • Ziņu, paziņojumu, biļetenu sagatavošana un cita tiešā komunikācija, ciktāl tā ir neatņemama daļa no mūsu līgumiskajiem pakalpojumiem vai no jūsu prasītajiem pakalpojumiem.
     • Nodrošināt mūsu pakalpojumu vispārējo drošību, darbspēju un stabilitāti, tostarp novērst uzbrukumus.
     • Ar reklāmu nesaistīta saziņa ar jums par tehniskiem, drošības un līguma jautājumiem (piemēram, brīdinājumi par krāpšanu, konta bloķēšana vai līguma grozījumi).
     • Kuponu noformēšana, dzēšana, izsniegšana.
     • Akciju un loteriju organizēšana.

   Maksājumus par pirkuma līgumu izpildi kontrolē SIA “Latvijas dizains”. Maksājumu procedūrām SIA “Latvijas dizains” izmanto arī ārējos maksājumu pakalpojumu sniedzējus.

   Juridiskais pamatojums:

   Ja mērķis ir īstenot ar jums noslēgto līgumu vai sniegt jūsu pieprasīto pakalpojumu, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Pārējos gadījumos juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, turklāt mūsu leģitīmās intereses atbilst iepriekš minētajiem mērķiem.

    

   2.2 Reklāma un tirgus izpēte, datu analīze

   Mēs izmantojam jūsu datus - arī datu analīzes ietvaros - reklāmai un tirgus izpētei. Tādējādi mēs īstenojam galvenokārt šādus mērķus:

     • Iedalījums dažādās mērķgrupās un lietotāju grupās, kas saistītas ar tirgus izpēti (lietotāju segmentācija).
     • Zināšanas par dažādām mērķgrupām un šo grupu lietošanas paradumiem, iepirkšanās interesēm.
     • Iegūt zināšanas par mūsu lietotāju demogrāfiju, interesēm, iepirkšanās un lietošanas ieradumiem, kā arī pārdot šīs zināšanas trešajām personām sniegto reklāmas pakalpojumu ietvaros.
     • Agrīna tendenču konstatēšana modes un tiešsaistes iepirkšanās jomā.
     • Reklāmu piegāde pastāvīgajiem klientiem.
     • Tiešās reklāmas īstenošana, piemēram, nosūtot biļetenus.
     • Plānot, īstenot un kontrolēt rezultātus reklāmai, kas atbilst uzrunāto mērķgrupu interesēm (personalizēta reklāma).
     • Atziņas, kā tiek izmantoti mūsu pakalpojumi (lietošanas analīze).

   Atkarībā no mērķa datu analīzei mēs izmantojam savus saglabātos datus. Piemēram, lai analizētu savu lietotāju rīcību iepērkoties, mēs izmantojam apkopotus (apvienotus), statistiskus, depersonalizētus (anonimizētus) profila datus vai tādus datus, ko var attiecināt uz personām tikai ar papildu darbībām (pseidonimizētus profila datus), kā arī iepirkšanās datus, ierīces un piekļuves datus, lai ar datu analīzes palīdzību varētu pilnveidot un izprast iepirkšanās procesus. Tādējādi mēs iegūstam anonīmas vai pseidonimizētas zināšanas par mūsu lietotāju vispārējo lietošanas raksturu.

   Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz interešu izvērtējumu, lai aizsargātu savas vai kādas trešās personas likumīgās intereses, kas datu apstrādē izriet no attiecīgajiem mērķiem, un tām ir ar konkurenci saistīts un ekonomisks raksturs, ja vien nav norādīts citādi.

   Juridiskais pamatojums:

   Ja datu apstrādi iepriekš aprakstītajos nolūkos veic ar jūsu piekrišanu, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana). Pārējos gadījumos datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, turklāt leģitīmās intereses atbilst iepriekšminētajiem mērķiem.

   2.3 Produktu un tehnoloģiju attīstība

   Mēs izmantojam jūsu datus produktu un tehnoloģiju attīstībai, tostarp personalizētu pakalpojumu izstrādei un uzlabošanai. Mēs izmantojam apvienotus, pseidonimizētus vai anonimizētus datus, kā arī mašīnmācīšanās algoritmus no mūsu pētniecības jomas, kas ļauj mums novērtēt, prognozēt un analizēt mūsu lietotāju intereses. Piemēram, mēs varam izstrādāt lietotnes, kuras spēj piedāvāt jūsu interesēm un vajadzībām pielāgotus produktus un spēj atpazīt stilus, pakārtojot tos produktiem, kas atbilst jūsu faktiskajām interesēm. Datu apstrāde saistībā ar produktu un tehnoloģiju attīstību galvenokārt notiek šādos nolūkos:

     • Personalizētu pakalpojumu un tehnoloģiju izstrāde un uzlabošana datu analīzes, reklāmas nolūkos un personalizētam iepirkšanās procesam tiešsaistē.
     • Izstrādāt tehnoloģijas un koncepcijas IT drošības uzlabošanai, krāpniecības novēršanai un datu aizsardzības uzlabošanai, piemēram, ar pseidonimizācijas, šifrēšanas un anonimizācijas metodēm.
     • Izstrādāt un pārbaudīt programmatūras risinājumus, lai optimizētu nepieciešamos tirdzniecības un loģistikas procesus.

   Juridiskais pamatojums:

   Juridiskais pamatojums jūsu datu apstrādei iepriekšminētās produktu un tehnoloģiju attīstības nolūkos ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, turklāt mūsu leģitīmās intereses atbilst iepriekš minētajiem mērķiem.

   2.4 Uzņēmējdarbības vadība un optimizācija

   Ja nepieciešams, mēs nosūtām un apstrādājam jūsu datus administratīviem un loģistikas procesiem un tirdzniecības procesu optimizēšanai, lai padarītu tos efektīvākus un juridiski drošākus, kā arī izpildītu savas līgumsaistības un juridiskās saistības (piemēram, tirdzniecības un nodokļu dokumentācijas glabāšanas pienākumu).

   Datu apstrāde uzņēmējdarbības vadības un optimizācijas nolūkos ietver, piemēram, šādus mērķus:

     • Klientu servisa īstenošanu un uzlabošanu.
     • Noziedzīgu nodarījumu novēršanu un izmeklēšanu.
     • Nodrošināt mūsu IT sistēmu drošību un darbību.

   Juridiskais pamatojums:

   Juridiskais pamatojums jūsu datu apstrādei augstāk aprakstītās uzņēmējdarbības vadības un optimizācijas nolūkos ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, turklāt mūsu leģitīmās intereses atbilst iepriekš minētajiem mērķiem. Ja mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, nodokļu dokumentācijas glabāšanas pienākumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pārbaudi, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

   2.5 Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

   Ja jūs mums sniedzāt savu piekrišanu personas datu apstrādei, tad jūsu piekrišana ir galvenais datu apstrādes pamatojums. Kādus datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ir atkarīgs no jūsu piekrišanas nolūka. Tipiskie nolūki, piemēram, ir šādi:

     • Biļetena pasūtīšana.
     • Dalība aptaujās un tirgus pētījumos.
     • Īpaši sensitīvu datu apstrāde, kas atspoguļo, piemēram, jūsu politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai veselības stāvokli.
     • Noteiktos gadījumos jūsu atrašanās vietas datu apstrāde ar Google Maps, piemēram, lai informētu jūs par tuvākajiem pasūtījuma izņemšanas punktiem.

   2.6 Citi mērķi

   Ja to atļauj datu aizsardzības tiesību akti, mēs šos datus varam izmantot arī jauniem mērķiem bez jūsu piekrišanas, piemēram, datu analīzes veikšanai un savu pakalpojumu un satura tālākai attīstībai. Priekšnoteikums - šie jaunie mērķi, kuriem paredzēts izmantot datus, tolaik vēl nepastāvēja vai nebija iepriekš paredzami, kad tika ievākti attiecīgie dati, un jaunie mērķi ir saderīgi ar mērķiem, kādiem attiecīgie dati sākotnēji tika ievākti. Piemēram, jauni notikumi tiesiskajā vai tehniskajā jomā un jauni uzņēmējdarbības vai pakalpojumu modeļi var radīt jaunus apstrādes veidus.

   3. Personalizēti pakalpojumi

    Personalizētu funkciju un pakalpojumu izstrāde un nodrošināšana ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs sniedzam jums individuālu iepirkšanās pieredzi un piedāvājumu, kas pielāgots jūsu individuālajām interesēm, neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, laika un izmantotajām ierīcēm. Tāpēc jūsu datu apstrāde saistībā ar mūsu pakalpojumu personalizāciju ir darbības neatņemama sastāvdaļa.

    Piemēri

      • Ja jūs lietotnē kaut kur ieliekat vēlmju sarakstu, jūs to vēlāk varat apskatīt un apstrādāt tīmekļa vietnē.
      • Ja jūs tīmekļa vietnē meklējat produktus, mēs saglabāsim jūsu ievadītos meklējumus. Piemēram, turpmākajos tīmekļa vietnes apmeklējumos - un arī lietotnē - varam vispirms rādīt tos rezultātus, kas jums varētu būt īpaši svarīgi.
      • Ja jūs ieliekat preču grozā kādu produktu, varam sniegt jums ieteikumus par piemērota apģērba izmēra izvēli, pamatojoties uz jūsu līdzšinējiem pasūtījumiem un atpakaļsūtījumiem.
      • Ja esat abonējis mūsu biļetenu, tad varēsim iepazīstināt jūs ar produktiem, kas atbilst jūsu līdzšinējiem pasūtījumiem.
      • Mēs ņemam vērā arī jūsu iepriekšējos pasūtījumus, kad rekomendējam produktus, kas atbilst jūsu iepirkšanās paradumiem.

    3.1 Kas ir personalizēti pakalpojumi?

    Personalizēti pakalpojumi nozīmē, ka varam jums piedāvāt labākus, praktiskākus un drošākus pakalpojumus. Šai nolūkā mēs izmantojam datus, kas pie mums ir saglabāti par jūsu personu, lai izprastu jūsu vajadzības un intereses. Tāpēc mēs varam jums piedāvāt pievilcīgāku saturu, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām un interesēm. Jums, protams, joprojām ir piekļuve visam saturam. Tomēr personalizācija nozīmē, ka jūs ieraugāt sev nozīmīgu saturu agrāk vai arī saturs tiek jums prezentēts īpaši (piemēram, kā individuāli produktu ieteikumi).

    3.2 Kādēļ man ir vajadzīgs klienta konts?

    Lielākā daļa mūsu personalizēto pakalpojumu prasa izveidot klienta kontu, lai mēs varētu centralizēti glabāt datus par jums ievāktos datus.

    3.3 Kādi dati tiek saglabāti pie mana klienta konta?

    Par jūsu klienta kontu tiek glabāti dati, ko mēs ievācam par jūsu personu, kā arī jūsu klienta numurs (customerID). Klienta numurs ir nejauši ģenerēta ciparu secība, kura nesatur nekādus personas datus. Jūsu dati tiek piesaistīti jūsu klienta numuram, lai tos varētu pakārtot jūsu klientu kontam. Turklāt klienta numurs darbojas arī kā pseidonīms.

    3.4 Kādi dati tiek izmantoti personalizācijai?

    Personalizēto saturu principā izvēlas, pamatojoties uz visiem datiem, kas ir saglabāti pie jūsu klienta konta.

    Ja tiek izmantoti ierīces un piekļuves dati, kas nav saglabāti pie jūsu klienta konta, attiecīgajai personalizācijai lietošanas laikā tos izmanto tikai pseidonīma formā (piemēram, sasaistot ar jūsu klienta numuru, bet nesasaistot ar jūsu vārdu vai citiem uzreiz identificējamiem profila datiem).

    Netiek izmantoti:

      • Informācija par akcijām un aptaujām
      • Darba pieteikumi
      • Paziņojumi (piemēram, no klientu apkalpošanas dienesta)

    3.5 Jūsu izvēles iespējas

    Savā klienta kontā jūs vienmēr varat apskatīt lielāko daļu datu, ko mēs glabājam par jūsu klientu kontu. Ja nepieciešams, jūs tur varat arī apstrādāt šos datus, tādējādi ietekmējot personalizāciju, piemēram, paziņojot par savām vēlmēm.

    Ja personalizācija balstās uz ierīces un piekļuves datiem, jūs varat novērst šo datu ievākšanu, ar izsekošanas rīkiem Tracking-Tools deaktivizējot šādu datu apkopošanu. Tomēr ņemiet vērā, ka pēc tam saņemsiet mazāk personalizēta satura un piedāvājumu vai nesaņemsiet tos vispār. Ņemiet vērā, ka personalizētajiem pakalpojumiem izmantotie dati ir nepieciešami arī citiem nolūkiem (tostarp mūsu pakalpojumu sniegšanai). Tāpēc deaktivizācija neizbeidz šim nolūkam izmantoto datu reģistrēšanu. Tomēr tad jums parādītā reklāma nebūs personalizēta.

    4. Informācija par tīmekļa vietnēm un lietotnēm

     Mēs izmantojam jūsu datus, lai sagatavotu tīmekļa vietnes un lietotnes. Papildus ierīces un piekļuves datiem, kas iegūti katrā šos pakalpojumu izmantošanas reizē, apstrādāto datu veids un apstrādes mērķi galvenokārt ir atkarīgi no tā, kā jūs izmantojat funkcijas un pakalpojumus, kas iekļautas mūsu servisā. Turklāt mēs izmantojam arī datus, kas iegūti pakalpojumu lietošanas laikā, lai noskaidrotu, kā tiek izmantots mūsu tiešsaistes piedāvājums. Mēs izmantojam šo informāciju arī iepirkšanās personalizācijas ietvaros, lai uzlabotu savus pakalpojumus un sagatavotu personalizētu reklāmu.

     4.1 Pakalpojumu sniedzējs

     Attiecīgo pakalpojumu sniedzēju jūs varat atrast attiecīgās tīmekļa vietnes vai lietotnes izlaides ziņās.

     4.2 Kādi dati tiek vākti?

     Principā mēs apkopojam visus datus, ko jūs tieši paziņojat, izmantojot mūsu pakalpojumus.

     Ierīces dati un piekļuves dati

     Ikreiz, kad notiek piekļuve mūsu serveriem un datubāzēm, tiek iegūti ierīces un piekļuves dati, kas tiek ieprotokolēti tā sauktajos servera žurnāla failos. Tajos iekļautā IP adrese tiek īslaicīgi anonimizēta pēc tam, kad ir beigusies attiecīgā piekļuve, tiklīdz glabāšana vairs nav nepieciešama, lai uzturētu attiecīgās tīmekļa vietnes darbību.

     Ja tas ir pieejams un aktivizēts jūsu ierīcē, mēs reģistrējam arī ierīces specifisko identifikācijas numuru (piemēram, tā saukto “reklāmas ID”, ja lietojat Androida ierīci, vai “Ad-ID”, ja lietojat Apple ierīci). Šo ierīces identifikatoru piešķir jūsu ierīces operētājsistēmas ražotājs, un to var nolasīt un izmantot tīmekļa vietnes un lietotnes, lai iepazīstinātu ar saturu, pamatojoties uz jūsu lietošanas paradumiem. Ja jūs to nevēlaties, tad varat to jebkurā laikā deaktivizēt savas ierīces pārlūka vai sistēmas iestatījumos.

     Pieteikšanās

     Lietotājiem, kuri reģistrēti klienta kontā vai kādā citā pakalpojumā, mēs piešķiram ar paroli aizsargātu personisko piekļuvi. Ja vien jūs pēc pieteikšanās ar saviem pieteikšanās datiem atkal neizrakstīsieties, jūs būsiet automātiski pieteicies lielākajā daļā mūsu pakalpojumu. Atkarībā no pakalpojuma veida šim nolūkam izmanto sīkdatni vai tamlīdzīgu tehnoloģiju. Šī funkcija ļauj jums izmantot daļu no mūsu pakalpojumiem, katru reizi nepiesakoties no jauna. Tomēr drošības apsvērumu dēļ jūs aicina vēlreiz ievadīt savu paroli, piemēram, kad vēlaties mainīt savus profila datus vai atteikties no pasūtījuma.

     Iepirkšanās personalizācija

     Mūsu pakalpojumos izmanto lietošanas laikā reģistrētos ierīces un piekļuves datus, kas saņemti no lietošanas analīzes ar nolūku personalizēt iepirkšanos. Atkarībā no pakalpojuma veida šim nolūkam lieto parastās izsekošanas tehnoloģijas ar izsekošanas pikseļiem un identifikācijas sīkdatnēm vai līdzvērtīgiem ID (tā saukto marķēšanu). Šādā veidā arī mūsu reklāmas partneri var reģistrēt ierīces datus un piekļuves datus, lai tad, kad lietojat mūsu pakalpojumus, sniegtu mums informāciju par jūsu interesēm un demogrāfiskajiem datiem (piemēram, vecums, dzimums, reģions). Tādējādi mēs varam iepazīstināt jūs ar reklāmu un/vai īpašiem piedāvājumiem un pakalpojumiem, kuru saturs atbilst jūsu interesēm (piemēram, produktu rekomendācijas, kuras ir orientētas uz faktu, ka jūs pēdējo dienu laikā skatījāties tikai sporta apavus). Mūsu mērķis ir padarīt savu piedāvājumu pēc iespējas pievilcīgāku un iepazīstināt jūs ar reklāmu, kas atbilst jūsu interešu jomām. Protams, jūs joprojām varat izmantot visu saturu un funkcijas. Tomēr šī tiešsaistes optimizācija ļauj vispirms parādīt saturu un funkcijas, kas jums ir svarīgākas. Tiešsaistes optimizācija notiek automātiski, to veic mūsu sistēmas, kuras konstatē, ka lietotāji arvien vairāk ir skatījušies konkrētu kategoriju produktus un saturu.

     Informācija par tīmekļa vietņu sīkdatnēm

     Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstiprināšana nav priekšnoteikums mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumam. Tomēr ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnei var būt ierobežota funkcionalitāte, ja jūs neapstiprināsiet sīkdatnes. Savā tīmekļa pārlūkā varat iestatīt, ka sīkdatņu saglabāšana tiek apstiprināta tikai tad, ja jūs tam piekrītat.

     Kas ir sīkdatnes?

     Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko saglabā jūsu tīmekļa pārlūks un kurās ir ietverti noteikti iestatījumi un dati, paredzēti apmaiņai ar mūsu tīmekļa serveri.

     Principā tiek izšķirti divi dažādi sīkdatņu veidi: tā sauktās sesijas sīkdatnes, kas tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, un pagaidu/pastāvīgās sīkdatnes, kas tiek saglabātas uz ilgāku laika periodu. Šī saglabāšana palīdz mums veidot tīmekļa vietnes un pakalpojumus atbilstoši jums un atvieglo lietošanu, piemēram, saglabājot noteiktus ievadītos ierakstus tā, ka jums tie nav pastāvīgi jāatkārto.

     Mūsu pakalpojumos tiek izmantotas triju kategoriju sīkdatnes:

       • Nepieciešamās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ir nepieciešamas optimālai navigācijai un tīmekļa vietnes darbībai. Piemēram, ar šīm sīkdatnēm tiek īstenota preču groza funkcija, lai preces joprojām glabātos jūsu preču grozā, kamēr jūs turpināt iepirkties. Nepieciešamās sīkdatnes kalpo arī nolūkam, lai saglabātu noteiktas ievades un iestatījumus, ko jūs veicāt, un tādējādi jums tie nebūs pastāvīgi jāatkārto, un pielāgotu saturu jūsu individuālajām interesēm. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm tīmekļa vietni nevar izmantot vai arī tās izmantošana ir ierobežota.
       • Statistikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes apkopo ierīces datus un piekļuves datus, lai analizētu mūsu tīmekļa vietņu lietošanu, piemēram, kuras tīmekļa vietnes sadaļas un kādā veidā tiek lietotas (tā dēvētā “sērfošana”), cik ātri tiek ielādēts saturs, vai nerodas kļūdas. Šīs sīkdatnes satur tikai anonīmu vai pseidonimizētu informāciju, un tās izmanto tikai tālab, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un noskaidrotu, kas interesē mūsu lietotājus, un novērtētu, cik efektīva ir mūsu reklāma. Statistikas sīkdatnes var bloķēt, neietekmējot navigāciju un tīmekļa vietnes darbību.
       • Mārketinga sīkdatnes (“Tracking Cookies”): šīs sīkdatnes satur identifikatorus un reģistrē ierīces datus un piekļuves datus, lai personalizēto reklāmu tīmekļa vietnēs pielāgotu jūsu individuālajām interesēm. Arī mūsu reklāmas partneri, kas izmanto tiešsaistes reklāmas tīklus, mūsu tīmekļa vietnēs reģistrē ierīces datus un piekļuves datus. Piemēram, mēs varam jums parādīt personalizētu reklāmu, kas atbilst jūsu interesēm (tā dēvētais “retargetings”), citu īpašnieku tīmekļa vietnēs un lietotnēs. Mārketinga sīkdatnes var bloķēt, neietekmējot navigāciju un tīmekļa vietnes darbību. Tomēr tad, iespējams, nevarēs personalizēt iepirkšanos.

     4.3 Lietošanas analīze

     Visos savos pakalpojumos mēs izmantojam biežāk lietotās izsekošanas tehnoloģijas, lai izvērtētu ierīces datus un piekļuves datus. Tā mēs varam uzzināt, kā lietotāji kopumā izmanto mūsu piedāvājumu. Papildus tiek izmantotas identifikācijas sīkdatnes un salīdzināmi identifikatori. Piemēram, šādā veidā mēs uzzinām, kāds saturs un tēmas ir īpaši populāras, kuros laika periodos mūsu pakalpojumi tiek izmantoti visbiežāk, kādos reģionos (līdz pilsētas līmenim) tiek izmantoti mūsu pakalpojumi un kādus tīmekļa pārlūkus un ierīces parasti izmanto mūsu lietotāji.

     Turklāt dažkārt lietošanas analīzes ietvaros mēs veicam arī tā sauktos A/B testus. A/B testi ir īpašs lietošanas analīzes variants. A/B testēšana (pazīstama arī kā dalītā testēšana) ir veids, kā salīdzināt vienas tīmekļa vietnes vai lietotnes divas versijas, lai uzzinātu, kura no versijām dod labākus rezultātus, ir populārāka vai ļauj lietotājiem ātrāk atrast meklēto saturu. A versijas un B versijas sagatavošana un abu versiju testēšana ļauj iegūt datus, kas var atvieglot un paātrināt lēmumu pieņemšanu par izmaiņām pakalpojumos un saturā.

      5. Informācija par sociālo tīklu fanu lapām

     SIA “Latvijas Dizains” uztur sociālo tīklu profilus Facebook un Instagram sociālajos tīklos (tā sauktās “fanu lapas”). Savā fanu lapā mēs regulāri publicējam un izplatām saturu, piedāvājumus un produktu ieteikumus. Katrā mijiedarbībā ar mūsu fanu lapām vai citām Facebook vai Instagram tīmekļa vietnēm sociālo tīklu īpašnieki ar sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām reģistrē jūsu lietošanas paradumus. Fanu lapas īpašnieki var iepazīties ar vispārīgu statistiku par fanu lapas apmeklētāju interesēm un demogrāfiskajām īpašībām (piemēram, vecumu, dzimumu, reģionu). Kad jūs izmantojat sociālos tīklus, sociālo tīklu īpašnieki vispirms nosaka datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi sociālajos tīklos.

     5.1. Pakalpojuma sniedzējs/atbildīgā persona

     Atbildīgo SIA “Latvijas Diazians” uzņēmumu, kas darbojas kā fanu lapas pakalpojuma sniedzējs un atbild par saturu, var atrast attiecīgās fanu lapas izlaides ziņās.

     Sociālo tīklu Facebook un Instagram (“Facebook”).

     Ja jūs ar mūsu fanu lapas starpniecību tieši sazināties ar mums vai paziņojat mums personisku saturu, par jūsu datu apstrādi atbild SIA “Latvijas Diazians”. Izņēmums ir turpmāk aprakstītā datu apstrāde lietošanas analīzē (lapu analītiskais apskats); par to mēs atbildam kopīgi ar Facebook.

     Jūsu datu apstrāde Facebook uzņēmumā

     Lūdzam ņemt vērā, ka Facebook apstrādā jūsu datus, kas iegūti no mūsu fanu lapas izmantošanas, arī savām vajadzībām, kas nav atspoguļotas šajā datu aizsardzības deklarācijā. Mēs neietekmējam šīs Facebook datu apstrādes darbības. Šajā sakarā norādām uz attiecīgo sociālo tīklu norādēm par datu aizsardzību:

     5.2. Kādi dati tiek vākti?

     Kad jūs apmeklējat mūsu fanu lapu, SIA “Latvijas Diazians” principā apkopo visus paziņojumus, saturu un pārējo informāciju, ko jūs mums tur tieši paziņojat, piemēram, ja jūs kaut ko publicējat fanu lapā vai nosūtāt mums privātu ziņu. Ja jums ir konts attiecīgajā sociālajā tīklā, mēs, protams, redzam arī jūsu publisko informāciju, piemēram, lietotājvārdu, publiskotā profila informāciju un saturu, ko jūs kopīgojat ar publisku mērķgrupu.

     Lietošanas analīze (lapu analītiskais apskats)

     Izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, Facebook katrā mijiedarbībā ar fanu lapu reģistrē lietošanas paradumus fanu lapas apmeklējuma laikā. Tāpēc fanu lapu īpašnieki saņem tā sauktos “lapu analītiskos apskatus”. Lapu analītiskais apskats ietver tikai statistisku, depersonalizētu (anonimizētu) informāciju par fanu lapas apmeklētājiem, tādēļ to nevar pakārtot kādai konkrētai personai. Mums nav piekļuves personas datiem, ko Facebook izmanto, lai izveidotu lapu analītisko apskatu (“lapu analītisko apskatu dati”). Lapu analītisko apskatu datus izvēlas un apstrādā tikai Facebook.

     Ar lapu analītisko apskatu palīdzību mēs uzzinām, kā tiek izmantotas mūsu fanu lapas, kādas ir mūsu fanu lapas apmeklētāju intereses un kādi temati un saturs piesaista īpašu interesi. Tas ļauj mums optimizēt savas darbības fanu lapā, piemēram, lai, plānojot un izvēloties saturu, labāk iedziļinātos mūsu auditorijas interesēs un lietošanas paradumos.

     SIA “Latvijas Dizains” un Facebook kopīgi atbild par jūsu datu apstrādi, kas nepieciešama lapu analītisko apskatu sagatavošanai. Šajā nolūkā mēs un Facebook esam vienojušies par to, kurš uzņēmums un kādas VDAR datu aizsardzības prasības ievēro attiecībā uz lapu analītisko apskatu datu apstrādi.

     Papildinformācija par lapu analītisko apskatu

     Vienošanās ar Facebook ir apskatāma šeit:

     https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

     Šeit Facebook ir jums apkopojis šīs vienošanās svarīgāko saturu (tostarp lapu analītisko apskatu datu sarakstu):

     https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

     Juridiskais pamatojums:

     Ja jūs sniedzāt savu piekrišanu uzņēmumam Facebook par iepriekšminēto lapu analītisko apskatu sagatavošanu, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana). Pārējā ziņā juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, turklāt mūsu leģitīmās intereses atbilst iepriekš minētajiem mērķiem.

     5.3. Kādas ir manas tiesības uz datu aizsardzību?

     Attiecībā uz jūsu datu apstrādi lapu analītiskajos apskatos kopā ar Facebook - mēs vienojāmies ar Facebook, ka Facebook ir galvenais atbildīgais, kas sniedz informāciju par jūsu datu apstrādi lapu analītiskajos apskatos un ļauj jums izmantot savas datu aizsardzības tiesības (piemēram, tiesības iebilst), kas jums piešķirtas saskaņā ar VDAR. Sīkāka informācija par jūsu tiesībām uz datu aizsardzību saistībā ar lapu analītisko apskatu un to, kā jūs varat tās izmantot tieši uzņēmumā Facebook, ir atrodama šeit:
     https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

     Ieteikums: jūs varat savu pieprasījumu iesniegt arī uzņēmumā SIA “Latvijas Dizains”, un mēs to nosūtīsim tālāk uz Facebook.

     6. Kam tiek nosūtīti mani dati?

      SIA “Latvijas Dizains” jūsu datus nosūta tālāk tikai tad, ja to atļauj Eiropas datu aizsardzības tiesības. Mēs īpaši cieši sadarbojamies ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem no klientu apkalpošanas sfēras (piem., palīdzības tālruņa pakalpojumu sniedzējiem), tehniskajiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, skaitļošanas centriem) vai loģistikas uzņēmumiem (piem., pasta uzņēmumiem kā DHL). Šie pakalpojumu sniedzēji principā drīkst apstrādāt jūsu datus tikai mūsu uzdevumā un ievērojot īpašus nosacījumus. Tā kā mēs tos izmantojam kā uzdevuma izpildītājus, šie pakalpojumu sniedzēji var piekļūt jūsu datiem vien tādā apjomā un laika periodā, cik nepieciešams attiecīgā pakalpojuma izpildei.

      6.1. Paku piegādātāji

      Lai nosūtītu pasūtījumus, mēs sadarbojamies ar ārējiem paku piegādātājiem (piemēram, DHL). Lai veiktu attiecīgo uzdevumu, šie paku piegādātāji saņem no mums šādus datus:

        • Jūsu vārds, uzvārds
        • Jūsu piegādes adrese
        • Iespējams, jūsu pasta indekss (ja vēlaties, lai pasūtījums tiktu atstāts DHL pakomātā)
        • Iespējams, jūsu e-pasta adrese (ja paku piegādātājs vēlas jūs informēt e-pastā par paredzamo piegādes datumu)

      6.2. Iestādes un citas trešās personas

      Ja mums ir saistošs iestādes vai tiesas lēmums vai tas ir vajadzīgs tiesas izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas nolūkos, mēs nododam jūsu datus tiesībaizsardzības iestādēm vai citām trešajām personām, ja tas ir nepieciešams.

       7. Kādas ir manas tiesības uz datu aizsardzību?

      Saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem jums ir šādas likumīgas tiesības uz datu aizsardzību: tiesības uz informāciju (VDAR 15. pants), tiesības dzēst (VDAR 17. pants), tiesības labot (VDAR 16. pants), tiesības uz apstrādes ierobežošanu (VDAR 18. pants), tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants), tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (VDAR 77. pants), tiesības atsaukt piekrišanu (VDAR 7. panta 3. punkts) un tiesības iebilst pret noteiktiem datu apstrādes pasākumiem (VDAR 21. pants).

      Svarīgas norādes:

        • Lai nodrošinātu, ka pieprasītā informācija par jūsu datiem netiek izsniegta trešajām personām, lūdzam pievienot savam pieprasījumam pietiekamu identitātes apliecinājumu, ja izmantojat e-pastu vai pastu.

      Ieteikums

      Parasti pietiek, ja nosūtāt mums pieprasījumu, izmantojot savam klienta kontam pievienoto e-pasta adresi.

        • Lielāko daļu savas informācijas jūs varat mainīt savā klienta kontā. Visos pārējos gadījumos sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
        • Datu aizsardzības iestāžu kompetence ir atkarīga no atbildīgās iestādes atrašanās vietas. Tomēr jūs varat sazināties arī ar jebkuru datu aizsardzības iestādi jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, jo īpaši jūsu dzīvesvietā, kas tad pārsūtīs jūsu sūdzību atbildīgajai iestādei.
        • Ja esat devis piekrišanu savu datu apstrādei, jūs to varat atsaukt jebkurā laikā. Atsaukums neietekmē to jūsu datu apstrādi, kas tika veikta pirms atsaukšanas.
        • Jūs jebkurā laikā varat iebilst savu datu apstrādei reklāmas, tostarp tiešās reklāmas nolūkos (arī datu analīzes veidā), nenorādot iemeslus.
        • Ja mēs jūsu datus apstrādājam, apsverot intereses, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (piemēram, ziņojums par maksātspējas datiem ārējai kredītaģentūrai), jūs varat iesniegt iebildumu pret datu apstrādi. Ja jūs iebildīsiet, lūdzam paskaidrot iemeslus, kāpēc mums nevajadzētu apstrādāt jūsu datus. Ja jūsu iebildums būs pamatots, mēs pārbaudīsim lietas būtību, tad pārtrauksim vai pielāgosim apstrādi vai arī paziņosim jums par saviem pamatotajiem iemesliem, kāpēc drīkstam turpināt apstrādi.

      8. Kad mani dati tiks dzēsti?

       Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams šajā datu aizsardzības deklarācijā noteiktajiem mērķiem, galvenokārt, lai izpildītu savas līgumsaistības un likumīgos pienākumus. Vajadzības gadījumā mēs saglabāsim jūsu personas datus arī citiem mērķiem, ja (vai cik ilgi) likums ļaus mums turpināt saglabāt datus konkrētiem mērķiem, tostarp likumīgu prasību aizsardzībai.

       Ja vēlaties slēgt savu klienta kontu, mēs dzēsīsim visus datus, kas saglabāti par jums. Ja juridisku iemeslu dēļ jūsu datu pilnīga dzēšana nav iespējama vai nav nepieciešama, attiecīgie dati tiek bloķēti turpmākai apstrādei.

       Ko nozīmē bloķēt?

       Ja dati ir bloķēti, piekļuves tiesību ierobežojums un citi tehniski un organizatoriski pasākumi nodrošina, ka attiecīgajiem datiem var piekļūt tikai daži darbinieki. Turklāt šie darbinieki drīkst izmantot bloķētos datus tikai iepriekš noteiktiem mērķiem (piemēram, nodokļu pārbaudei, ko iesniedz finanšu dienestam).

       Bloķēšana notiek, piemēram, šādos gadījumos:

         • Uz jūsu pasūtījuma un maksājuma datiem un, iespējams, vēl citiem datiem parasti attiecas dažādi likumā noteikti uzglabāšanas pienākumi, piemēram, Komerckodekss (HGB) un Nodokļu regula (AO). Likumā mums ir noteikts pienākums saglabāt šos datus līdz desmit gadiem nodokļu pārbaudes un audita nolūkos. Tikai pēc tam mēs drīkstēsim pilnībā dzēst attiecīgos datus.
         • Arī tad, ja uz jūsu datiem neattiecas likumā paredzētais uzglabāšanas pienākums, mēs juridiski atļautos gadījumos varam atturēties no tūlītējas dzēšanas un vispirms veikt bloķēšanu. Tas galvenokārt attiecas uz gadījumiem, kad attiecīgie dati mums var būt vēl nepieciešami turpmākai līgumu izpildei, tiesvedībai vai tiesiskai aizsardzībai (piemēram, saistībā ar reklamācijām). Noteicošais kritērijs, kas regulē bloķēšanas ilgumu, tad ir likumā paredzētais noilguma termiņš. Beidzoties attiecīgajiem noilguma termiņiem, attiecīgie dati tiek dzēsti pilnībā.

       No datu dzēšanas var atteikties likumā atļautos gadījumos, ja dati ir anonīmi vai pseidonimizēti un dzēšana liedz vai būtiski traucē apstrādi zinātniskās pētniecības vai statistikas nolūkos.

       9. Grozījumi šajā datu aizsardzības deklarācijā

       Mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu pilnveidošana un jaunu tehnoloģiju ieviešana ar mērķi uzlabot savus pakalpojumus var radīt nepieciešamību grozīt šīs norādes par datu aizsardzību. Tāpēc mēs iesakām laiku pa laikam vēlreiz pārlasīt šo datu aizsardzības deklarāciju.

       10. Kontaktpersonas

       Izmantojot mayralatvia@gmail.com, jūs vienmēr varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības grupu par vispārīgiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību un jūsu tiesību īstenošanu